Nordea tager initiativ til ny dansk kapitalfond

1. november 2006

København

En ny kapitalfond, Capidea, skal investere i danske virksomheder inden for industri, handel, distribution og service. Bag initiativet ligger et ønske om at investere i og udvikle mindre og mellemstore virksomheder med et stort potentiale for vækst.

– Vi har konstateret, at der eksisterer en række sunde og veldrevne danske virksomheder, som har behov for at få tilført kapital og viden i forbindelse med et ejer- eller generationsskifte. Ofte bliver deres potentiale ikke udnyttet, fordi næste generation i familievirksomheden ikke er klar, eller fordi virksomheden mangler et løft i egenkapitalen, siger bankdirektør Michael Rasmussen fra Nordea.

Nordea er initiativtager til fonden, men Capidea fungerer uafhængigt af banken, der indgår på lige fod med de øvrige investorer.

Capidea vil foretage investeringer i mindre og mellemstore virksomheder inden for industri, handel, distribution og service, typisk med en omsætning fra 100 mio. kr. op til 500 mio. kr. Det er lykkedes fonden at blive fuldtegnet med et kapitaltilsagn på 750 mio. kr. i første tegningsrunde.

Ikke blot kapital

Fonden kan som noget særligt trække på en række erfarne danske erhvervsfolk i forbindelse med udviklingen af de virksomheder, fonden investerer i.

– Blandt vores kreds af investorer findes en række erhvervsledere, som vil deltage aktivt med ikke blot kapital, men også viden og erfaring. Det betyder, at virksomheder i vores investeringsportefølje kan trække på et yderst attraktivt netværk, siger Erik Balleby Jensen, partner og adm. direktør i Capidea.

Capideas investorer består af danske institutionelle investorer, virksomheder og privatpersoner, der geografisk er fordelt over hele landet og har en bred branchemæssig fordeling.

– Vores opgave er at identificere virksomheder med potentiale. Sammen med den opkøbte virksomheds ledelse samt vores netværk af investorer vurderer vi, hvordan Capidea bedst kan medvirke til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og øge markedsværdien frem mod et senere frasalg, siger Erik Balleby Jensen.

Den nye kapitalfond lægger vægt på at være aktive og engagerede ejere, der indgår i et langsigtet partnerskab med virksomhedens ledelse og øvrige medejere – fx den tidligere ejer af virksomheden.

Navnet Capidea er en sammentrækning af de engelske ord ”Capital” og Ideas” og signalerer fondens arbejde med at tilføre både kapital og ideer til de virksomheder, som Capidea investerer i.

Om Capidea

Capidea er en dansk kapitalfond, der foretager langsigtede investeringer i konkurrencedygtige mindre og mellemstore danske virksomheder med potentiale for vækst. Capidea blev etableret i november 2006 og har kapitaltilsagn på i alt DKK 3,6 mia. fordelt på fire fonde. Capidea investerer i virksomheder inden for industri, handel, distribution, IT og service.

Pressekontakt

Capidea

Erik Balleby Jensen
Partner
Mobil: +45 21 23 33 36
Email: ebj@capidea.dk
Capidea ikon

Download pressemeddelelse

Download