Bæredygtighed

Billede: Fairpoint Outdoors

Capidea icon - negative

Vi betragter bæredygtighed som afgørende for værdiskabelsen. Vores mål er at gøre bæredygtighed til en hjørnesten i vores porteføljevirksomheders daglige drift og kommercielle strategi samt bidrage til et mere bæredygtigt samfund.

Bæredygtighed - En del af værdiskabelsen

Vores mål er at skabe værdi og bygge bedre virksomheder. Derfor har vi fokus på bæredygtighed. Vi hjælper virksomhederne med at gøre bæredygtighed håndgribeligt og få sat fokus på de kommercielle aspekter. Vi tager alle vores virksomheder gennem et bæredygtighedsforløb, hvor vi sammen skaber en ambitiøs, men også realistisk strategi.

Vi ser bæredygtighed som en væsentlig del af værdiskabelsen i mindre og mellemstore virksomheder. Vi supporterer vores virksomheder i processen og giver vejledning til at håndtere både administrative og regulatoriske udfordringer. Vi er klar over, at enhver virksomhed har sit eget udgangspunkt og det er det, vi sammen arbejder ud fra.

Alle virksomheder har forskellige udgangspunkter, og et lille skridt ad gangen kan gøre en stor forskel. Bæredygtighed er et fælles projekt og vores porteføljeselskaber står aldrig alene.

_V8I1738

Nicolai Jungersen, Katinka van der Watt Wodschow, Martin Jørgensen

Download bæredygtighedsrapport

Læs vores seneste bæredygtighedsrapport her:

PRI-Sig-Web-V1

Integrerede PRI-rammen i vores årlige ESG-rapportering

GG_logo-vertical

Identificerede muligheder i vores portefølje for at støtte FNs verdensmål

tcfd-logo

Kategoriserede ESG-risici og muligheder med TCFD-rammen

ghg-protocol-logo-crop

Oprettede klimaregnskaber i overensstemmelse med GHG-protokollen

un-global-compact-logo-crop

Porteføljeselskaber er underskrivere af FN's Global Compact

Billede: Porteføljeselskab Feline

Bæredygtighed i vores portefølje

Når det gælder vores fælles samfundsansvar, stiller vi høje, men realistiske, krav til vores virksomheder. En stor del af virksomhederne skal rapportere deres bæredygtighedsaktiviteter ifølge Årsregnskabslovens §99a, men vi opfordrer samtlige virksomheder til at arbejde strategisk med området. Vi ved, at bæredygtighed er en dynamisk proces, og derfor arbejder vi løbende på at tilsikre, at hele porteføljen integrerer bæredygtighed i den daglige drift, risikostyring, samt kommercielle strategi.

Vi kræver og hjælper vores porteføljevirksomheder med at efterleve FNs Global Compact, udarbejde en årlig ESG-evaluering, integrere relevante konklusioner fra evalueringen, samt rapportere på fremdriften i de materielle bæredygtighedsfaktorer.

Diversitet fylder meget for ledelserne i vores portefølje og vi har i Capidea en politik om, at alle bestyrelser skal bestå af mindst ét kvindeligt medlem.

Vores endelige mål er, at bæredygtighed kommer højt på dagsordenen hos alle vores porteføljevirksomheder.

Vi er ansvarlige investorer, som tror på, at bæredygtighed skaber værdi ikke bare for samfundet, men også for den enkelte virksomhed. Vi hjælper med at gøre bæredygtighed håndgribeligt, og vi får sat fokus på de kommercielle aspekter.

Nicolai Jungersen

Partner, ESG-ansvarlig

Tlf.: +45 41 19 41 26

Mail: unj@capidea.dk

Vores politikker

Vi efterlever EUs klassificeringsforordning om bæredygtig finansiering samt Aktive Ejers retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god virksomhedsledelse. Vi har blandt andet udviklet og publiceret politikker inden for bæredygtighed, antikorruption og god ledelse.

Hos Capidea arbejder vi målbevidst på at understøtte en bæredygtig udvikling gennem en ansvarlig investeringspraksis, som både inddrager vores miljømæssige og sociale ansvar samt god virksomhedsledelse. Helt konkret betyder det, at:

  • Vi evaluerer vores investeringer med hensyn til negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
  • Vi integrerer eventuelle negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer i vores processer for risikovurdering og værdiansættelse
  • Vi arbejder løbende på at tilsikre, at porteføljevirksomhederne integrerer bæredygtighed i deres daglige drift, risikostyring samt kommercielle strategier

Læs hele vores bæredygtighedspolitik her