Om Capidea

Capidea icon - negative

Vi er mere end blot investorer - vi er engagerede sparringspartnere. Vi værdsætter ærlig dialog og gensidig respekt. Sammen skaber vi fundamentet for at bygge bedre virksomheder.

Se videoen: Hvem er Capidea?

Tanken bag Capidea

Tanken med Capidea har altid været at være en sparringspartner for mindre og mellemstore virksomheder. Vores formål er at bidrage med kapital, viden og netværk for at udvikle virksomheden i samarbejde med ledelsen.

Vi leder efter virksomheder med en stærk forretningsmodel, hvor vi ser en mulighed for at skalere væksten yderligere. Vi tager altid udgangspunkt i den eksisterende kultur og vækstplan.

Sammen skaber vi et stærkere fundament, som kan oppebære en større omsætning og indtjening. På den måde kan vi få en bedre pris, når vi en dag skal sælge sammen.

Vi er noget for os selv

Vi sætter en stor ære i at være samarbejdspartner i øjenhøjde. Vi interesserer os for vores virksomheder og de mennesker, som vi investerer sammen med.

Vi har i Capidea en partnerskabsfilosofi og investerer derfor altid sammen med ledelsen. Vi hopper ned i båden sammen og "blander blod". Hos os er et ord et ord, og dialogen er altid ærlig og transparent. Vi har fokus på at behandle alle ligeværdigt og med respekt - sådan kan vi sammen opnå gode og effektive resultater på ansvarlig vis.

 

Hos Capidea er vi

vallues-all-text-7

Langsigtede

Vores virksomheder skal være klar til ”OL” om 4-5 år. Træningen begynder nu med fokus på langsigtet værdiskabelse.

Ambitiøse

Vi vokser vores virksomheder til at blive større og stærkere ved at skabe vækst både organisk og gennem opkøb. Vi samarbejder med ejere og ledelser, der deler denne passion.

Ordentlige

Vi udvikler vores virksomheder med fokus på fælles løsninger og omgivelserne omkring os. Vi er ordentlige mennesker, som fokuserer på de gode argumenter og hos os er et ord et ord, og dialogen er ærlig og transparent.

Partnere

Vi bygger tillidsfulde partnerskaber mellem ejeren, ledelsen, bestyrelsen og Capidea. Vi er en sparringspartner i øjenhøjde.

Holdet bag Capidea

Vi har i Capidea et hold bestående af passionerede folk, som alle brænder for at gøre en forskel i de virksomheder, som vi laver partnerskaber med. Vi er nysgerrige af natur og forsøger at bringe værdiskabelsen ned i øjenhøjde. Vi har selv hånden på kogepladen, da vi investerer sammen med ledelsen.

capidea-gruppe

Vores historie

Fond I 2007

Capidea blev etableret i 2006 med Erik Balleby Jensen som ledende partner samt med Thøger Hansen og Nicolai Jungersen som partnere. I 2007 blev den nuværende ledende partner, Martin Jørgensen, og nuværende partner Henrik Normann ansat. Capideas første fond blev etableret med et kapitaltilsagn på DKKm 750. I alt gennemførte Capidea otte investeringer i Capideas første fond. Navnet Capidea kommer i øvrigt af en sammentrækning af “kapital” og “ideer”.  

Fond II 2012

I 2012 blev Capidea II etableret med et kapitaltilsagn på DKKm 725. Der blev gennemført 8 investeringer i Fond II.

Fond III 2017

I 2017 blev Capidea III etableret med et kapitaltilsagn på DKKm 866. Fonden har investeret i 10 virksomheder.

Fond IV 2023

I 2023 blev Capidea IV etableret med et samlet kapitaltilsagn på knap DKK 1,3 mia. Det væsentligt højere kapitaltilsagn i forhold til tidligere fonde kan henføres til såvel øget kapitaltilsagn fra eksisterende investorer som betydeligt tilsagn fra en række nye investorer.

Det praktiske

Vi er en dansk kapitalfond, der blev etableret i 2006. Vi råder over et samlet kapitaltilsagn på ca. DKK 3,6 mia. fordelt på fire fonde. Vi investerer primært inden for industri, handel, distribution, software og service med det fokus at vokse, styrke og optimere virksomheden i partnerskab med ledelsen. Vi investerer på vegne af en alsidig investorkreds med god branchemæssig. Capidea Management (forvalter for Fond II, Fond III og Fond IV) er registreret som manager af en Alternativ Investerings Fund (”AIFM”) og derfor omfattet af FAIF-loven. Dertil er vi selvfølgelig også skattetransparent i Danmark.

Årsregnskaber