K.P. Komponenter ruster til yderligere vækst og internationalisering.Capidea og ledende medarbejdere indtræder i ejerkredsen

30. november 2007

København

Capidea Kapital K/S har indgået aftale om at erhverve aktiemajoriteten i K.P. Komponenter A/S pr 29. november 2007. De nuværende ejere, Martin Krogh Pe- dersen og Helle Krogh Pedersen, fortsætter som betydende aktionærer i K.P. Komponenter, ligesom Industriudvikling forsætter som aktionær. Herudover vil le- dende medarbejdere blive tilbudt at indtræde i ejerkredsen.

Martin Krogh Pedersen fortsætter som administrerende direktør og vil stå i spid- sen for K.P. Komponenters videre udvikling og internationalisering.

Martin Krogh Pedersen udtaler: ”K.P. Komponenter har de seneste år gennemlø- bet en fantastisk udvikling som er et resultat af de betydelige investeringer vi har foretaget og det store engagement som ledelse og medarbejdere har udvist. Vi ved at fortsat vækst kræver investeringer, internationalisering og videreudvikling af vores organisation. Vi er overbevist om, at vi i Capidea har fundet den helt rig- tige samarbejdspartner, som både råder over kapital og netværk, der kan være med til at understøtte os i den videre udvikling”

Partner i Capidea, Jens Thøger Hansen udtaler: ”Vi er imponerede over den udvikling K.P. Komponenter har gennemgået under Martin Krogh Pedersens ledelse og vi har investeret i fuld tillid til den strategi og vision for den fremtidige udvikling, som Martin Krogh Pedersen har lagt frem for os og som vi er helt enige i”.

Jens Thøger Hansen tilføjer ” Vi vurderer, at K.P. Komponenter er en særdeles veldrevet virksomhed med en attraktiv markedsposition. Virksomheden står over- for en spændende fremtid, hvor den skal vokse og investere yderligere, herunder gerne etablere satellitproduktion på udenlandske markeder samt yderligere ud- bygning af den internationale kundebase. Fortsatte investeringer i produktionsteknologi og uddannelse af medarbejdere ser både Martin Krogh Pedersen og vi som en forudsætning for at nå dette mål, og vi kan med vores erfaring, netværk og kapitalberedskab yde K.P. Komponenter god støtte videre frem.”

Om K.P. Komponenter

K. P. Komponenter er en af Danmarks største og førende underleverandører in- denfor spåntagende bearbejdning på CNC-styrede maskiner. Der fremstilles mange forskellige produkter, bl.a. dele til vindmøller, skibe, traktorer, bryggerier, boreplatforme etc.

K.P. Komponenter har taget udfordringen fra lavtlønsområderne op, og gennem massive investeringer skabt en højtautomatiseret fabrik, som er konkurrencedygtig.

Virksomheden er 38 år gammel, økonomisk velfunderet og har de seneste år været gennem en kraftig vækst, som forventes at fortsætte. Der beskæftiges i dag ca. 170 medarbejdere. Læs mere om K.P. Komponenter på www.kpkomponenter.dk

Om Capidea

Capidea er en dansk kapitalfond, der foretager langsigtede investeringer i konkurrencedygtige mindre og mellemstore danske virksomheder med potentiale for vækst. Capidea blev etableret i november 2006 og har kapitaltilsagn på i alt DKK 3,6 mia. fordelt på fire fonde. Capidea investerer i virksomheder inden for industri, handel, distribution, IT og service.

Pressekontakt

Capidea

Martin Jørgensen
Managing Partner
Mobil: +45 29 21 03 05
Email: mj@capidea.dk
Capidea ikon

Se virksomhed

Download pressemeddelelse

Download