Capidea erhverver aktiemajoriteten i Klokkerholm Karosseridele A/S

13. oktober 2011

København

Capidea erhverver via Cap KK Invest A/S 70% af aktiekapitalen i Klokkerholm Karosseridele A/S. Den nuværende hovedaktionær, Klokkerholm Holding A/S, sælger sin aktiepost til Cap KK Invest A/S, der er 100%-ejet af Capidea. Den nuværende bestyrelsesformand, Benny Balle Jensen, og den nuværende administrerende direktør, Søren Juhl, fortsætter som henholdsvis bestyrelsesformand og administrerende direktør samt som betydende aktionærer i selskabet.

Bestyrelsesformand Benny Balle Jensen udtaler: ”Klokkerholm Karosseridele A/S har en stærk position inden for det uafhængige marked for karosseridele til biler. Vi har foretaget opkøb og gennemført betydelige investeringer i lager- og produktionsfaciliteter de senere år. Klokkerholm Karosseridele A/S besidder potentiale for yderligere vækst, bl.a. i Central- og Østeuropa. Vi er overbeviste om, at vi i Capidea har fundet den rigtige samarbejdspartner, som både råder over kapital og netværk. Dette kan være med til at understøtte os i vores videre udvikling til gavn for såvel kunderne, medarbejderne som aktionærerne.”

Administrerende direktør Søren Juhl tilføjer: ”Jeg ser frem til at fortsætte Klokkerholm Karosseridele A/S’ solide udvikling i samarbejde med den nye hovedaktionær. Med bl.a. opkøbet af Nordjysk Reservedelslager A/S og solide investeringer i Klokkerholm Karosseridele A/S har vi skabt et fundament for yderligere vækst de kommende år. Vi har de seneste år haft en vækst i omsætningen og indtjeningen og er således et af de selskaber, der har klaret sig bedst igennem krisen. Jeg ser frem til fortsat at stå i spidsen for den fremtidige positive udvikling af Klokkerholm Karosseridele A/S.”

Partner i Capidea, Erik Balleby Jensen udtaler: ”Klokkerholm Karosseridele A/S er en veldrevet virksomhed med en stærk markedsposition og god indtjening. Vi investerer i fuld tillid til den strategi og vision for virksomheden, som ledelsen har præsenteret for os.”

Erik Balleby Jensen tilføjer: ”Vi vil støtte virksomheden i den fremtidige udvikling, hvor virksomheden skal ekspanderes yderligere. Vi kan med vores erfaring, netværk og kapitalberedskab yde Klokkerholm Karosseridele A/S god støtte i denne proces.”

Om Klokkerholm Karosseridele A/S

Klokkerholm Karosseridele A/S er en ledende skandinavisk distributør af karosseridele til det uafhængige eftermarked for reservedele til biler. Selskabets brede produktprogram og ledende nordeuropæiske position inden for produktion og salg af korrosionsdele gør selskabet til en attraktiv samarbejdspartner for andre distributører, kæder og værksteder. Selskabet har lager- og produktionsfaciliteter i Danmark og yderligere lagerfaciliteter i Sverige. Selskabet beskæftiger ca. 100 medarbejdere. Læs mere om Klokkerholm Karosseridele A/S på www.klokkerholm.com

Om Capidea

Capidea er en dansk kapitalfond, der foretager langsigtede investeringer i konkurrencedygtige mindre og mellemstore danske virksomheder med potentiale for vækst. Capidea blev etableret i november 2006 og har kapitaltilsagn på i alt DKK 3,6 mia. fordelt på fire fonde. Capidea investerer i virksomheder inden for industri, handel, distribution, IT og service.

Pressekontakt

Klokkerholm Karosseridele A/S

Benny Balle Jensen
Formand
Mail: bbj.b2b@mail.dk
Tlf.: 40 37 58 55

Klokkerholm Karosseridele A/S

Søren Juhl
Administrerende direktør
Mail: ju@klokkerholm.com
Tlf.: 20 14 54 44

Capidea

Erik Balleby Jensen
Partner
Mobil: +45 21 23 33 36
Email: ebj@capidea.dk
Capidea ikon

Download pressemeddelelse

Download