Capidea og ledelsen erhverver Ellegaard A/S

11. marts 2013

København

Den danske kapitalfond, Capidea, har den 6. marts 2013 via Ellegaard Investment I ApS erhvervet aktiemajoriteten i Ellegaard A/S i Esbjerg. Sælgerne er den danske kapitalfond, Erhvervsinvest, medlemmer af bestyrelsen samt ledelsen i Ellegaard A/S. Den administrerende direktør, Lars Steen Pedersen, fortsætter som CEO og medejer af virksomheden.

Lars Steen Pedersen udtaler:

”Ellegaard har gennem de sidste 20 år opbygget en stabil og stadigt voksende global kundegruppe, til sit Ellepotsystem. Ellegaard ønsker fortsat at vokse internationalt, og vi mener, at vi i Capidea har fundet en stærk samarbejdspartner til den fortsatte vækststrategi”.

Partner i Capidea, Nicolai Jungersen, udtaler:

”Ellegaard har en stærk forretningsmodel, som en af de ledende leverandører af dyrkningssystemer til gartnerier, grøntsagsproducenter og skovdriftsvirksomheder over hele verden. Ellepotsystemet giver planteavleren en række fordele, som forøger både effektiviteten og udbyttet af planteproduktionen. Vi investerer i fuld tillid til den vækststrategi, som Lars og hans team har præsenteret os for ”.

Managing Partner i Erhvervsinvest, Thomas Marstrand, udtaler:

”Vi er tilfredse med den positive udvikling, som Ellegaard har været igennem siden, vi sammen med ledelsen erhvervede Ellegaard i 2005. I de senere år er Ellepotsystemet blevet introduceret til nye kundesegmenter, og virksomheden har gennem udvikling af nye maskiner og systemer oplevet en betydelig omsætnings- og indtjeningsvækst. Vi har tillid til, at Capidea og ledelsen vil fortsætte den gode udvikling af Ellegaard”. Handelsbanken Capital Markets har været finansiel rådgiver for sælgerne af Ellegaard.

Om Ellegaard

Ellegaard udvikler, producerer og sælger dyrkningssystemer til primært prydplante- og grøntsagsgartnerier samt skovvirksomheder. Ellegaards egenudviklede system, Ellepot, sikrer en hurtigere, kraftigere og mere ensartet spiring af planterne samtidigt med, at planteavleren opnår betydelige effektiviseringsgevinster og øget fleksibilitet i sin produktion. Virksomheden sælger sine systemer globalt og kun ca. 3% af omsætningen genereres i Danmark.

Virksomheden er beliggende i Esbjerg og har i alt 36 ansatte. Ellegaards salg varetages dels af virksomhedens egen salgsstyrke, dels af distributører og agenter på visse internationale markeder.

Om Erhvervsinvest

Erhvervsinvest’s investeringsfokus er mindre og mellemstore danske virksomheder, som er veldrevne og med potentiale til yderligere vækst både organisk og uorganisk. Erhvervsinvest investerer fortrinsvist indenfor fremstillings- og servicesektoren. Erhvervsinvest har til dato foretaget 15 direkte-investeringer, hertil foretaget 10 tilkøb, og afhændet 8 af porteføljeselskaberne. Med salget af Ellegaard, er den sidste investering i Fond I realiseret.

Erhvervsinvest har siden etablering i 2004 rejst to fonde – og en tredje undervejs.
Læs mere om Erhvervsinvest på www.erhvervsinvest.dk

Om Capidea

Capidea er en dansk kapitalfond, der foretager langsigtede investeringer i konkurrencedygtige mindre og mellemstore danske virksomheder med potentiale for vækst. Capidea blev etableret i november 2006 og har kapitaltilsagn på i alt DKK 3,6 mia. fordelt på fire fonde. Capidea investerer i virksomheder inden for industri, handel, distribution, IT og service.

Pressekontakt

Ellegaard A/S

Lars Steen Pedersen
CEO
Ellegaard A/S
Mail: lsp@ellepot.dk
Telefon: + 45 76 14 76 76

Erhvervsinvest Management A/S

Thomas Marstrand
Managing Partner
Erhvervsinvest Management A/S
Mail: tm@erhvervsinvest.dk
Telefon: +45 21 65 93 26

Capidea

Nicolai Jungersen
Partner, ESG-ansvarlig
Mobil: +45 41 19 41 26
Email: unj@capidea.dk
Capidea ikon

Se virksomhed

Download pressemeddelelse

Download