Virksomheder

Billede: Creativ Company

Capidea icon - negative

Siden 2006 har vi investeret i mindre og mellemstore virksomheder. Vi udvikler virksomheder med en langsigtet tilgang gennem et åbent partnerskab med den eksisterende ledelse og eksterne bestyrelsesmedlemmer.

En typisk Capidea investering

Vi investerer normalt i en virksomhed i forbindelse med et generationsskifte, eller når selskabet ønsker at styrke sit finansielle grundlag med henblik på at accelerere den fremadrettede vækst. Andre situationer kan inkludere carve-outs eller køb fra andre finansielle investorer. Capideas egenkapitalindskud per investering udgør oftest mellem DKK 30m og 150m med mulighed for yderligere kapitaltilførsel senere i ejerperioden.

Vi investerer altid i partnerskab med virksomhedens ledelse og identificerer i tillæg ofte yderligere personer med stærke kompetencer og solid ledelseserfaring, som kan bistå i bestyrelsen og som medinvestorer.

Ejerskabsperioden af de opkøbte selskaber er som udgangspunkt 3-7 år.

Capidea vil altid være repræsenteret med minimum én partner i virksomhedens bestyrelse, ligesom vi inddrager eksterne bestyrelsesmedlemmer med relevant brancheerfaring.

 

Vores investeringskriterier

Vores mål er at udvikle virksomhederne med et langsigtet vækstorienteret fokus for øje. Således investerer vi primært i virksomheder, der opfylder flere af følgende kriterier:

God ledelse

Attraktiv markedsposition

Interessante produkter/services

Solid indtjening

Attraktivt udviklingspotentiale